Samenstelling nieuw bestuur en deken

De dekenij Gent Sint-Pieters heeft een nieuw gezicht gekregen! Etienne Flerick is al jaren de toonzetter van de Gilde van de Gentse Stroppendragers. Hij ijvert steeds voor het gebruik van het authentieke Gents Dialect, alsook de typische Gentse gebruiken.

Ons dekenij bestuur is dan ook fier dat deze Gentenaar (in hart en nieren) de aanvoerder is van onze dekenij.
Het nieuwe aangestelde bestuur onder leiding van Deken Mr, Etienne Flerick, laat het toe een verse wind te laten waaien doorheen de stationspoort van Gent.

Het huidige bestuur is ook volledig vernieuwd. Penningmeester Melissa Van de Velde, stelt dat de volgende jaren de activiteiten u niet onopgemmerkt zullen voorbijgaan.

Er zijn doorheen het jaar veschillende aciviteiten gepland. Bezoek regelmatig deze site voor uw voordeelbonnetjes op te halen. Maar ook voor de laatste updates van onze evenementen te weten te komen